شما اینجا هستید

کارگاه ها

کارگاه های پژوهشسرا به دسته کارگاه های علمی و و کارگاه های عملی تقسیم می شود. در کارگاه های علمی مطالب علمی به صورت تئوری و گاهی هم عملی در کلاس درس یا سمینار یا کارگروه ارائه می شود. اما در کارگاه های عملی با ایستفاده از سخت افزار مورد نیاز آن رشته مطالب علمی تدریس می شود. در ادامه می توانید لیست کارگاه ها و توضیحات هر کدام را مشاهده کنید.

طرااحی وب سایت توسط گروه شایان پارسه