شما اینجا هستید

کلاس منبت کاری

در سال تحصیلی گذشته کلاس منبت کاری با حضور دانش آموزان و همکاران فرهنگی ناحیه 3 در پژوهشسرا برگزار گردید. نمونه هایی از دست ساخته های دانش آموزان و همکاران را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

طرااحی وب سایت توسط گروه شایان پارسه