شما اینجا هستید

همایش زیست فن آوری

به مناسبت هفته پژوهش ،با حضور بیش از170دانش آموزاز  از15 مدرسه ،همایش زیست فن آوری  درتاریخ چهارشنبه 29آذر ماه برگزار گردید. دراین همایش دکتر قربان خانی به ایراد سخنرانی پرداختند.

طرااحی وب سایت توسط گروه شایان پارسه