شما اینجا هستید

رصد خورشید

به مناسبت هفته پژوهش وتقارن با اولین شب زمستان وانقلاب زمستانه در محل پژوهش سرای اسدالله اسدی با حضور دانش آموزان ،رصد خورشید برگزار گردید.

طرااحی وب سایت توسط گروه شایان پارسه