slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

بازدید از پژوهسرای جهرم

بازدید از پژوهشسرای جهرم در تاریخ 97/10/29

جلسه با معاونین اداره ناحیه 3

جلسه ای در اداره ناحیه 3 شیراز با حضور مدیر پژوهشسرا و معاونین اداره در جهت بررسی فعالیت های انجام شده و در حال اجرا و بررسی راهکارهای بهبود وضعیت تشکیل شد.

مشاوره خوارزمی

هر سه شنبه در پژوهشسرا جلسه مشاوره خوارزمی برگزار می گردد.

بازدید از پژوهشسرای یزد

بازدید از پژوهشسرای یزد

همایش زیست فناوری

همایش زیست فناوری با حضور جناب آقای دکتر قربانخانی برگزار گردید.

جلسه مشاوره خوارزمی

در سال گذشته جلسات متعددی جهت مشاوره جوان خوارزمی در پژوهشسرا برگزار گردید و نتایج چشمگیری را به دنبال داشت.

کلاس منبت کاری

در سال تحصیلی گذشته کلاس منبت کاری با حضور دانش آموزان و همکاران فرهنگی ناحیه 3 در پژوهشسرا برگزار گردید. نمونه هایی از دست ساخته های دانش آموزان و همکاران را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

مسابقات آزمایشگاهی

مسابقات آزمایشگاهی با حضور پرشور دانش آموزان ناحیه 3 شیراز در اسفند ماه سال 96 برگزار شد.

برگزاری کلاسهای انجمن

با حضور بیش از 250دانش آموز ودر کلاسهای خلاقیت ریاضی اول تاششم،المپیاد علوم پنجم وفارسی اول ابتدایی کلاسهای انجمن در پژوهش سرای اسدالله اسدی شیفت دختران در ترم اول

رصد خورشید

به مناسبت هفته پژوهش وتقارن با اولین شب زمستان وانقلاب زمستانه در محل پژوهش سرای اسدالله اسدی با حضور دانش آموزان ،رصد خورشید برگزار گردید.

صفحات

طرااحی وب سایت توسط گروه شایان پارسه